הגדרות
בזק הפניית שיחות ועקוב אחרי

בזק הפניית שיחות ועקוב אחרי

פניית שיחות לקו טלפון אחר, מהנייח או מהנייד שלך, אומר, שאתה לא תחמיץ שיחות טלפון כשאתה מחוץ למשרד או לא זמין. אתה יכול להפנות את כל השיחות הנכנסות, או לבחור בהפניית השיחות שאתה לא עונה או לא מספיק לענות, כשהקו באין מענה / תפוס / ממתינה / אין קליטה / כל השיחות

על השירות

שירות 41* (כוכבית 41) מאפשרת קישור אוטומטי עם מספר תפוס ברגע שהתפנה

על מנת למנוע בזבוז זמן יקר, הטלפון יחייג עבורך שוב ושוב עד לקבלת מענה
לאחר הפעלתה, התכונה תקפה למשך חצי שעה
ניתן להתחבר אוטומטית לעשרה  מספרים שונים בו זמנית


להפעלת השירות

 • לאחר קבלת צליל תפוס או ממתינה, נתק את השיחה
 • הרם את השפופרת
 • חייג 41* (כוכבית 41)
 • הנח את השפופרת

לביטול השירות

 • חייג #41

השירות תקף למשך חצי שעה מרגע ההפעלה.
ניתן להפעיל את השירות עבור עד 10 מספרים בו זמנית


 

שאלות נפוצות

  • האם ניתן להפעיל את השירות למפעיל פנים-ארצי אחר או לסלולארי?
  • לא, השירות פעיל רק אל מספרי בזק.

 

  • ביצעתי מספר "הפעלות" ולאחר מכן חייגתי ביטול (41#). האם כל המספרים מבוטלים או שמא רק האחרונה?
   בעת ביצוע ביטול חנייה, כל החניות בטלות
רוצים לפרסם כאן ? לחץ כאן

 • על השירות

פספסת שיחה? בעזרת 42* (כוכבית 42) תוכל להתקשר בחזרה לשיחה האחרונה שנכנסה.להפעלת השירות

 • חייג 42* (כוכבית 42)
 • שאלות נפוצות
  • במהלך שיחה התקבלה שיחה ממתינה שלא נענתה. לאן תוביל כעת הקשת 42*? תוכלו להגיע למספר האחרון שהתקשר אליכם, כלומר לאדם שהיה בממתינה.
 • האם ניתן לחזור לשיחה שהתקבלה מחו"ל? באמצעות השירות לא ניתן לבצע חזרה לשיחה שהתקבלה
 • מחו"ל ומקו חסוי.
  • האם ניתן לבצע 42* כאשר נכנסת שיחה ממספר שאינו בזק? שירות שיחה אחרונה 42* ניתן לביצוע בכל שיחה נכנסת לבזק

רוצים לפרסם כאן ? לחץ כאן

על השירות לחיצה על 43* (כוכבית 43) מונעת את הצגת מספר הטלפון שממנו התקשרת, על פני הצג של מקבל השיחה. בתום השיחה, החסימה מבוטלת אוטומטית. השירות חל גם על שיחות לחו"ל. להפעלת השירות
 • הרם את השפופרת וחייג 43*
 • חייג את המספר המבוקש
 • הנמען יקבל את שיחתך ללא זיהוי
שאלות ותשובות האם ניתן לבצע 43* מטלפון ציבורי? לא ניתן לבצע חסימת זיהוי מטלפון ציבורי. האם החסימה ב-43* תקפה גם בשליחת פקס? החסימה תקפה גם בשליחת פקס פרט למקרים שבהם הצגת מספר השולח מוגדרת במכשיר הפקס. האם ניתן לבצע חסימת זיהוי למספרי חירום? לא. לפי הוראת משרד התקשורת לא ניתן לבצע את החסימה בחיוג למספרי 100, 101 ו-102.   רוצים לפרסם כאן ? לחץ כאן
על השירות מחכה לשיחה חשובה? יוצא מהבית? מהיום ניתן להיות זמין ולא לפספס אף שיחה. שירות כוכבית 72 מאפשר הפניית השיחות הנכנסות אל כל טלפון אחר בארץ (כולל מפעילים נייחים וסלולאריים). להפעלת השירות
 • חייג 72*
 • הקש את המספר שאליו אתה מעוניין להפנות את השיחות, עד לקבלת הודעה מוקלטת המודיעה על הפעלת השירות
 • לאחר הפעלת השירות ועד לביטולו, יישמע צליל מקוטע בעת הרמת השפופרת
לביטול השירות
 • חייג #72 והמתן לקבלת צליל אישור
 • הנח את השפופרת
שאלות ותשובות האם ניתן לבצע עקוב אחרי למספרים המתחילים בסיפרה 1? מלבד חיוג למספרי 1599 (נתב שיחות), אין אפשרות לבצע עקוב אחרי למספרים המתחילים ב-1. כיצד ניתן לבדוק סטטוס עקוב אחרי? מחייגים:  * > # > 72 (או 73 או 74) ומקבלים מידע אם מופעל עקוב אחרי ולאיזה מספר. ביצעתי עקוב אחרי, מי משלם עבור השיחה? יוזם השיחה יחויב עבור שיחה רגילה על פי תעריפי בזק בהתאם ליעד ממנו התקשר. לדוגמא, לקוח שחייג מחו"ל, ישלם את השיחה מחו"ל עד לקו הבזק, ומקבל השיחה יחויב בגין עלות שיחה מהקו שלו אל היעד אליו ביצע את ההפניה (תעריף בזק או סלולרי).
  רוצים לפרסם כאן ? לחץ כאן
כאשר מופעל עקוב אחרי ולמספר שאליו הועברה השיחה יש שירות שיחה מזוהה, איזה מספר יוצג על הצג? על גבי הצג יופיע המספר המחייג ולא המספר שממנו בוצע עקוב אחרי.
על השירות שירות כוכבית 73 מאפשר הפניית שיחות למספר אחר, כאשר קו הטלפון שלך במצב תפוס או במצב שיחה ממתינה. ניתן להפעיל במקביל להפניית שיחות באין מענה. ללקוחות עסקיים, אם קו הטלפון עמוס, ניתן לבחור מספר טלפון נוסף שאליו יופנו השיחות כאשר הקו במצב תפוס או במצב שיחה ממתינה. להפעלת השירות
 • חייג 73*
 • הקש את המספר שאליו אתה מעוניין להפנות את השיחות
 • המתן ליצירת קשר או הנח את השפופרת
 • לאחר הפעלת השירות, יישמע צליל מקוטע בעת הרמת השפופרת
לביטול השירות
 • חייג #73 והמתן לקבלת צליל אישור
 • הנח את השפופרת
שאלות ותשובות ביצעתי הפניה בתפוס וקיבלתי שיחה ממתינה. לאחר כמה זמן השיחה מופנית למספר שביקשתי? השיחה מועברת אוטומטית לאחר 30 שניות, שבהן יתאפשר לך לקבל את השיחה.   רוצים לפרסם כאן ? לחץ כאן
על השירות מחכים לשיחה חשובה? לא צריך "לשבת" ליד המכשיר ולחכות. בצעו "העברת שיחות למספר אחר" והשיחה תועבר לטלפון שבחרתם. שירות כוכבית 74 מאפשר העברת שיחות למספר אחר, אם אין מענה בקו הטלפון במהלך חמישה צלצולים (20 שניות). ניתן להפעיל את השירות במקביל להפניית שיחות במצב "תפוס". להפעלת השירות
 • חייג 74*
 • הקש את המספר שאליו אתה מעוניין להפנות את השיחות
 • המתן ליצירת קשר או הנח את השפופרת
 • לאחר הפעלת השירות, יישמע צליל מקוטע בעת הרמת השפופרת
לביטול השירות
 • חייג #74 והמתן לקבלת צליל אישור
 • הנח את השפופרת
שאלות ותשובות האם ניתן לשנות את מספר הצלצולים לביצוע ההפניה? לא. מספר הצלצולים קבוע ולכן המשתמש אינו יכול לקבוע את מספר הצלצולים עד לביצוע ההפניה. האם ניתן להפנות שיחות באין מענה לסלולרי / לביפר? כן. רוצים לפרסם כאן ? לחץ כאן
על השירות שירות כוכבית 75 מאפשר הפניית השיחות ישירות לתא הקולי. להפעלת השירות
 • חייג 75*
 • המתן לצליל אישור
 • הנח את השפופרת
 • לאחר הפעלת השירות, יישמע צליל מקוטע בעת הרמת השפופרת
לביטול השירות
 • חייג #75
  רוצים לפרסם כאן ? לחץ כאן
על השירות בעזרת החיוג המקוצר לא תצטרכו לשנן את מספרי הטלפון של החברים והמשפחה. שירות כוכבית 78 מאפשר להגדיר חיוג מהיר (עד שתי ספרות), ללא צורך בהקשת מספר הטלפון המלא. הגדרת הקוד המקוצר
 • חייג *78*
 • חייג את קוד החיוג המקוצר (01-95) ולאחריו כוכבית *
 • חייג את מספר הטלפון ולאחריו סולמית #
 • המתן לצליל אישור ונתק את השיחה
להפעלת השירות (שתי אפשרויות)  1. חייג את קוד החיוג המקוצר בן ספרה אחת (1-9) ולאחר 4 שניות תקושר למספר שהגדרת תחת קוד חיוג זה 2. חייג ** ולאחר מכן את קוד החיוג המקוצר בן 2 ספרות (1-95). תקושר מייד למספר הטלפון שהגדרת בקוד חיוג זה לביטול השירות
 • חייג 78#*
 • חייג את קוד החיוג המקוצר (01-95) ובסיום סולמית #
 • המתן לצליל אישור ונתק את השיחה
שאלות ותשובות האם ניתן לבצע חיוג מקוצר לשיחות בחו"ל? ניתן לבצע חיוג מקוצר לחו"ל.   רוצים לפרסם כאן ? לחץ כאן
על השירות אל חיוג הוא חיוג אוטומטי למספר טלפון שהוגדר מראש כמה שניות לאחר הרמת השפופרת. תועלות ויתרונות
 • חיוג אוטומטי ללא צורך בהקלדת מספר הטלפון
 • חיוג אוטומטי בזמן מצוקה
הוראות לשימוש באל חיוג
 • הרם את השפופרת
 • חייג 7
 • המתן עד קבלת צליל חיוג מיוחד והיעלמותו
 • הקש את המספר שאמור להיות מחויג אוטומטית
 • הנח את השפופרת
שאלות ותשובות האם ניתן להגדיר חיוג אוטומטי לסלולארי / מפעיל פנים ארצי? אין מגבלה על סוג המספר שתוכלו להגדיר. האם אפשר לחייג מהקו מרגע הרמת השפופרת? במשך פרק הזמן עד החיוג האוטומטי אפשר לחייג ללא הפרעה.   רוצים לפרסם כאן ? לחץ כאן
על השירות השעון הדובר מאפשר להתעדכן בשעות ובזמנים בארץ. תעריף
 • עלות שיחה לשעון הדובר: 51 אגורות.
התעריפים בתוקף החל מ 1.10.2015 במקרה של סתירה בין המחירים הרשומים באתר לבין הרשום בתקנות, התקנות קובעות.   רוצים לפרסם כאן ? לחץ כאן
על השירות
 •  שירות המאפשר הזמנת השכמה טלפונית אחת במהלך 24 שעות
להפעלת השירות
 • חייג 1475 וארבע ספרות המציינות את שעת ההשכמה המבוקשת וכן את הדקות.
     לדוגמה אם תרצה להתעורר מחר בשעה 07:15, חייג 14750715.
 • המתן להודעה קולית המאשרת כי בקשתך להשכמה נקלטה. שים לב, זמן ההשכמה אינו יכול להיות קטן מ-5 דקות או גדול מ-23 שעות ו-50 דקות מהזמן שבו מוזנת בקשת ההשכמה.
 לביטול השירות
 • חייג 1475 והקש את הספרה 9, הנח את השפופרת.
שאלות ותשובות
 • לאורך כמה זמן הטלפון יצלצל במועד שנקבע?
    הטלפון מצלצל עד למענה, במשך 90 שניות. במידה ואין מענה, יצלצל הטלפון, פעם נוספת, למשך 90 שניות לאחר חמש דקות.
 • האם קיים חיוב כאשר מבטלים הזמנה או משנים את שעת היקיצה?
     כל הזמנה שמבוטלת מחויבת בתשלום. כלומר, במקרה של שינוי שעת היקיצה על ידי הזמנת יקיצה חדשה מחויב הלקוח גם בעבור ההזמנה שבוטלה וגם עבור הזמנה החדשה.
 • מה קורה במצב של אי מענה או תפוס? 
    יתבצע ניסיון יקיצה נוסף (ללא חיוב נוסף מעבר לעלות ההשכמה שהוזמנה)
 • מה נדרש לחייג במידה ומעוניינים בהשכמה בשעה 12 בלילה? 
    נדרש להקיש בעת חיוג השעה המבוקשת  00:00.
  רוצים לפרסם כאן ? לחץ כאן
שאלות תשובות

ניתן להגדיר/לבטל מספר שירותים בו זמנית, אך מומלץ להגדיר כל שירות בניפרד

לשינוי מספר הצילצולים תוצג לכם האפשרות בהגדרה שבחרתם


ישנה אפשרות ליצור קשר מול נציג תמיכה לבחירת מספר צילצולים ואפשרויות 

עבור שירות למרכזייה, נתב, נתב וירטואלי מומלץ ליצור קשר עם הספק התקשורת על מנת להגדיר בהתאם לצרכים של העסק

הגדרות
לשאר ספקי התקשורת

לשאר ספקי התקשורת

הגדרות באין מענה / תפוס / ממתינה / אין קליטה / כל השיחות

ג'ינגל עסקי מותאם לעסקים
פרסום ומיתוג בזמן המתנה למענה

ג'ינגל עסקי מותאם לעסקים

מהיום אתם קובעים את ההמתנה שתמתג ותקדם את העסק שלכם שיקולטו באולפן מקצועי ע"י קריין / קריינית לפי בחירתכם מלווה ביחס אישי ורציני לשביעות רצונכם

דרכים ליצירת קשר עם מחלקת תמיכה

דרכים ליצירת קשר עם מחלקת תמיכה

דיווח

דיווח

הגדרות לא תקינות נא לדווח

מייל / טופס

מייל / טופס

לתמיכה ע"י נציג/ה בטלפון

טלפון

טלפון

לתמיכה ע"י נציג/ה בטלפון

וואטסאפ

וואטסאפ

לתמיכה ע"י נציג/ה בטלפון

שירות לעסקים

חדש
שירות נציגה וירטואלית
תכיר את נטלי

שירות נציגה וירטואלית

כל השיחות הנכנסות נענות על מערכת חכם העונה לשיחות העסק ע"י נציגות דיגיטליות

מבצע החודש
מבצעים שאסור לפספס

מבצע החודש

?מי לא אוהב מבצעים והטבות

הטבות למצטרפים חדשים אונליין עבור כל השירותיים שלנו

מספר כוכבית
קל לזכור וקל לחייג

מספר כוכבית

מספר טלפון מקוצר וקליט- מספר עם (*)כוכבית !!

מספר / נתב וירטואלי
מערכת למעקב שיחות

מספר / נתב וירטואלי

כל השיחות הנכנסות דרך המספר הוירטואלי מוקלטות וניתן להאזין להן דרך המערכת בזמן אמת, כולל דוחות וסטיסטיקה + כולל תפריט הקשות ליעד הרצוי לפי ההגדרות שלכם

ג'ינגל עסקי מותאם
פרסום ומיתוג בזמן המתנה למענה

ג'ינגל עסקי מותאם

מהיום אתם קובעים את ההמתנה שתמתג ותקדם את העסק שלכם מקצועי ע"י קריין / קריינית

שירות מענה אנושי
! אל תפספסו שיחות

שירות מענה אנושי

מבחר פתרונות  על ידי מוקדנית בהתאם לתסריט שלכם
רוצים לפרסם כאן ? לחץ כאן
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
ווטסאפ
FirstCall - תמיכה לייב
מכירות |שירות לקוחותאורליWhatsApp
מכירות |שירות לקוחותנטליWhatsApp
מכירות |שירות לקוחותאביWhatsApp
× How can I help you?
Skip to content