Virtual Number or Virtual IVR

1

בחירת מסלול

2

בחירת מספר

3

תסריט

4

פתיחת חשבון

5

סיכום

® FIRSTCALL - שירות מספר וירטואלי לעסקים

הראשונים והיחידים בישראל להצטרפות אונליין 24/7

6509*
נא לבחור את השירות המבוקש, להתייעצות נא ליצור קשר
בחר את סוג שירות המענה ואת המסלול
סופר לייט
29 לחודש
מספר וירטואלי
ללא דקות. 0.20 ₪ לדקה ניתוב
כל דקה 0.20 אגורות לדקה
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
מערכת מעקב מתקדמת
ממשק ניהול עצמי מלא אונליין
הקלטת שיחות נכנסות
שיחות מוקלטות יישמרו ל 3 חודשים, ניתן לשמור ולהוריד את ההקלטות
דוחות אונליין
פירוט שיחות, מעקב ועוד
מספר 073 וירטואלי מוקצה
מספר מוקצה למטרת פרסום ו/או הפניית שיחות ועקוב אחרי
התחייבות לחודשים בלבד
התחייבות לחודשים קלנדריים מלאים, לאחר מכן, השירות הוא על בסיס חודשי. התנתקות במתן הודעה חודש קלנדרי מלא מראש
ניתוב שיחות
ניתוב כל השיחות למספר נייח או נייד
אינדיקציה מי מתקשר אלי
השמעת הכרזה למקבל השיחה: "שיחה נכנסת ממספר וירטואלי" (חיווי קולי)
העלאת ג’ינגל עסקי
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
SMS שיווקי
אישור במסרון ישלח אליך באופן מיידי עם פרטי הפנייה בעלות – 0.30 אגורות + 20 ₪ חודשי [70 תווים] למסרון
אפשרות למעבר בין חבילות
ניתן לשדרג לחבילה גדולה יותר של דק’ זמן מזכירות, רק צריכים לעדכן אותנו לקראת סוף חודש
התקנה חד פעמי ₪17.5
התקנה חד פעמי ₪17.5
ג'ינגל עסקי בשווי 370 ₪ מתנה
ג’ינגל עסקי מותאם לבית העסק
נתב עם שלוחות
נתב את השיחה ליעד הנכון לפי תפריט בחירה “(למכירות הקישו 1 לשרות הקישו 2
שליחת SMS אי מענה
שליחת מסרון למתקשר על אי מענה או ניתק [ “לא הספקנו לענות, נשוב אליכם בהקדם” ]
העלאת קריינות נתב
קריינות נתב ב 500 ₪ במקום 600 ₪ – תשלום חד פעמי
העלאת ג’ינגל סוף יום
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
טיפול במצבי חוסר מענה
טיפול במצבי חוסר מענה – לכל יעד בנפרד
קבוצת חיוג
קבוצת חיוג
ניתוב ליעדים שונים לפי שעות
מסלול 100
39 לחודש
מספר וירטואלי
כולל 100 דקות זמן ניתוב
כל דקה מעבר לחבילה. 0.20 אגורות לדקה
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
מערכת מעקב מתקדמת
ממשק ניהול עצמי מלא אונליין
הקלטת שיחות נכנסות
שיחות מוקלטות יישמרו ל 3 חודשים, ניתן לשמור ולהוריד את ההקלטות
דוחות אונליין
פירוט שיחות, מעקב ועוד
מספר 073 וירטואלי מוקצה
מספר מוקצה למטרת פרסום ו/או הפניית שיחות ועקוב אחרי
התחייבות לחודשים בלבד
התחייבות לחודשים קלנדריים מלאים, לאחר מכן, השירות הוא על בסיס חודשי. התנתקות במתן הודעה חודש קלנדרי מלא מראש
ניתוב שיחות
ניתוב כל השיחות למספר נייח או נייד
אינדיקציה מי מתקשר אלי
השמעת הכרזה למקבל השיחה: "שיחה נכנסת ממספר וירטואלי" (חיווי קולי)
העלאת ג’ינגל עסקי
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
SMS שיווקי
אישור במסרון ישלח אליך באופן מיידי עם פרטי הפנייה בעלות – 0.30 אגורות + 20 ₪ חודשי [70 תווים] למסרון
אפשרות למעבר בין חבילות
ניתן לשדרג לחבילה גדולה יותר של דק’ זמן מזכירות, רק צריכים לעדכן אותנו לקראת סוף חודש
התקנה חד פעמי ₪17.5
התקנה חד פעמי ₪17.5
ג'ינגל עסקי בשווי 370 ₪ מתנה
ג’ינגל עסקי מותאם לבית העסק
נתב עם שלוחות
נתב את השיחה ליעד הנכון לפי תפריט בחירה “(למכירות הקישו 1 לשרות הקישו 2
שליחת SMS אי מענה
שליחת מסרון למתקשר על אי מענה או ניתק [ “לא הספקנו לענות, נשוב אליכם בהקדם” ]
העלאת קריינות נתב
קריינות נתב ב 500 ₪ במקום 600 ₪ – תשלום חד פעמי
העלאת ג’ינגל סוף יום
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
טיפול במצבי חוסר מענה
טיפול במצבי חוסר מענה – לכל יעד בנפרד
קבוצת חיוג
קבוצת חיוג
ניתוב ליעדים שונים לפי שעות
מסלול 300
59 לחודש
מספר וירטואלי
כולל 300 דקות זמן ניתוב
כל דקה מעבר לחבילה. 0.20 אגורות לדקה
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
מערכת מעקב מתקדמת
ממשק ניהול עצמי מלא אונליין
הקלטת שיחות נכנסות
שיחות מוקלטות יישמרו ל 3 חודשים, ניתן לשמור ולהוריד את ההקלטות
דוחות אונליין
פירוט שיחות, מעקב ועוד
מספר 073 וירטואלי מוקצה
מספר מוקצה למטרת פרסום ו/או הפניית שיחות ועקוב אחרי
התחייבות לחודשים בלבד
התחייבות לחודשים קלנדריים מלאים, לאחר מכן, השירות הוא על בסיס חודשי. התנתקות במתן הודעה חודש קלנדרי מלא מראש
ניתוב שיחות
ניתוב כל השיחות למספר נייח או נייד
אינדיקציה מי מתקשר אלי
השמעת הכרזה למקבל השיחה: "שיחה נכנסת ממספר וירטואלי" (חיווי קולי)
העלאת ג’ינגל עסקי
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
SMS שיווקי
אישור במסרון ישלח אליך באופן מיידי עם פרטי הפנייה בעלות – 0.30 אגורות + 20 ₪ חודשי [70 תווים] למסרון
אפשרות למעבר בין חבילות
ניתן לשדרג לחבילה גדולה יותר של דק’ זמן מזכירות, רק צריכים לעדכן אותנו לקראת סוף חודש
התקנה חד פעמי ₪17.5
התקנה חד פעמי ₪17.5
ג'ינגל עסקי בשווי 370 ₪ מתנה
ג’ינגל עסקי מותאם לבית העסק
נתב עם שלוחות
נתב את השיחה ליעד הנכון לפי תפריט בחירה “(למכירות הקישו 1 לשרות הקישו 2
שליחת SMS אי מענה
שליחת מסרון למתקשר על אי מענה או ניתק [ “לא הספקנו לענות, נשוב אליכם בהקדם” ]
העלאת קריינות נתב
קריינות נתב ב 500 ₪ במקום 600 ₪ – תשלום חד פעמי
העלאת ג’ינגל סוף יום
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
טיפול במצבי חוסר מענה
טיפול במצבי חוסר מענה – לכל יעד בנפרד
קבוצת חיוג
קבוצת חיוג
ניתוב ליעדים שונים לפי שעות
מבצע
354 לחודש
מספר וירטואלי
כולל 300 דקות זמן ניתוב
כל דקה מעבר לחבילה. 0.20 אגורות לדקה
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
מערכת מעקב מתקדמת
ממשק ניהול עצמי מלא אונליין
הקלטת שיחות נכנסות
שיחות מוקלטות יישמרו ל 3 חודשים, ניתן לשמור ולהוריד את ההקלטות
דוחות אונליין
פירוט שיחות, מעקב ועוד
מספר 073 וירטואלי מוקצה
מספר מוקצה למטרת פרסום ו/או הפניית שיחות ועקוב אחרי
התחייבות ל-6 חודש, תשלום מראש
התחייבות ל-6 חודשים קלנדריים מלאים, תשלום מראש, לאחר מכן, השירות הוא על בסיס חודשי או חידוש 6 חודש מראש. התנתקות במתן הודעה חודש קלנדרי מלא מראש
ניתוב שיחות
ניתוב כל השיחות למספר נייח או נייד
אינדיקציה מי מתקשר אלי
השמעת הכרזה למקבל השיחה: "שיחה נכנסת ממספר וירטואלי" (חיווי קולי)
העלאת ג’ינגל עסקי
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
SMS שיווקי
אישור במסרון ישלח אליך באופן מיידי עם פרטי הפנייה בעלות – 0.30 אגורות + 20 ₪ חודשי [70 תווים] למסרון
אפשרות למעבר בין חבילות
ניתן לשדרג לחבילה גדולה יותר של דק’ זמן מזכירות, רק צריכים לעדכן אותנו לקראת סוף חודש
התקנה חד פעמי ₪0
התקנה חד פעמי ₪0
ג'ינגל עסקי בשווי 370 ₪ מתנה
ג’ינגל עסקי מותאם לבית העסק
נתב עם שלוחות
נתב את השיחה ליעד הנכון לפי תפריט בחירה “(למכירות הקישו 1 לשרות הקישו 2
שליחת SMS אי מענה
שליחת מסרון למתקשר על אי מענה או ניתק [ “לא הספקנו לענות, נשוב אליכם בהקדם” ]
העלאת קריינות נתב
קריינות נתב ב 500 ₪ במקום 600 ₪ – תשלום חד פעמי
העלאת ג’ינגל סוף יום
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
טיפול במצבי חוסר מענה
טיפול במצבי חוסר מענה – לכל יעד בנפרד
קבוצת חיוג
קבוצת חיוג
ניתוב ליעדים שונים לפי שעות
סופר לייט
49 לחודש
נתב וירטואלי
ללא דקות. 0.20 ₪ לדקה ניתוב
כל דקה 0.20 אגורות לדקה
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
מערכת מעקב מתקדמת
ממשק ניהול עצמי מלא אונליין
הקלטת שיחות נכנסות
שיחות מוקלטות יישמרו ל 3 חודשים, ניתן לשמור ולהוריד את ההקלטות
דוחות אונליין
פירוט שיחות, מעקב ועוד
מספר 073 וירטואלי מוקצה
מספר מוקצה למטרת פרסום ו/או הפניית שיחות ועקוב אחרי
התחייבות לחודשים בלבד
התחייבות לחודשים קלנדריים מלאים, לאחר מכן, השירות הוא על בסיס חודשי. התנתקות במתן הודעה חודש קלנדרי מלא מראש
ניתוב שיחות
ניתוב כל השיחות למספר נייח או נייד
אינדיקציה מי מתקשר אלי
השמעת הכרזה למקבל השיחה: "שיחה נכנסת ממספר וירטואלי" (חיווי קולי)
העלאת ג’ינגל עסקי
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
SMS שיווקי
אישור במסרון ישלח אליך באופן מיידי עם פרטי הפנייה בעלות – 0.30 אגורות + 20 ₪ חודשי [70 תווים] למסרון
שליחת SMS אי מענה
שליחת מסרון למתקשר על אי מענה או ניתק [ “לא הספקנו לענות, נשוב אליכם בהקדם” ]
אפשרות למעבר בין חבילות
ניתן לשדרג לחבילה גדולה יותר של דק’ זמן מזכירות, רק צריכים לעדכן אותנו לקראת סוף חודש
העלאת ג’ינגל סוף יום
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
העלאת קריינות נתב
קריינות נתב ב 500 ₪ במקום 600 ₪ – תשלום חד פעמי
טיפול במצבי חוסר מענה
טיפול במצבי חוסר מענה – לכל יעד בנפרד
קבוצת חיוג
קבוצת חיוג
ניתוב ליעדים שונים לפי שעות
נתב עם שלוחות
נתב את השיחה ליעד הנכון לפי תפריט בחירה “(למכירות הקישו 1 לשרות הקישו 2
התקנה חד פעמי ₪35
התקנה חד פעמי ₪35
קריינות נתב במתנה !! בשווי ₪600
קריינות נתב ראשי עסקי במתנה – התקנה במערכת שלנו בלבד
מסלול 100
59 לחודש
נתב וירטואלי
כולל 100 דקות זמן ניתוב
כל דקה מעבר לחבילה. 0.20 אגורות לדקה
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
מערכת מעקב מתקדמת
ממשק ניהול עצמי מלא אונליין
הקלטת שיחות נכנסות
שיחות מוקלטות יישמרו ל 3 חודשים, ניתן לשמור ולהוריד את ההקלטות
דוחות אונליין
פירוט שיחות, מעקב ועוד
מספר 073 וירטואלי מוקצה
מספר מוקצה למטרת פרסום ו/או הפניית שיחות ועקוב אחרי
התחייבות לחודשים בלבד
התחייבות לחודשים קלנדריים מלאים, לאחר מכן, השירות הוא על בסיס חודשי. התנתקות במתן הודעה חודש קלנדרי מלא מראש
ניתוב שיחות
ניתוב כל השיחות למספר נייח או נייד
אינדיקציה מי מתקשר אלי
השמעת הכרזה למקבל השיחה: "שיחה נכנסת ממספר וירטואלי" (חיווי קולי)
העלאת ג’ינגל עסקי
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
SMS שיווקי
אישור במסרון ישלח אליך באופן מיידי עם פרטי הפנייה בעלות – 0.30 אגורות + 20 ₪ חודשי [70 תווים] למסרון
שליחת SMS אי מענה
שליחת מסרון למתקשר על אי מענה או ניתק [ “לא הספקנו לענות, נשוב אליכם בהקדם” ]
אפשרות למעבר בין חבילות
ניתן לשדרג לחבילה גדולה יותר של דק’ זמן מזכירות, רק צריכים לעדכן אותנו לקראת סוף חודש
העלאת ג’ינגל סוף יום
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
העלאת קריינות נתב
קריינות נתב ב 500 ₪ במקום 600 ₪ – תשלום חד פעמי
טיפול במצבי חוסר מענה
טיפול במצבי חוסר מענה – לכל יעד בנפרד
קבוצת חיוג
קבוצת חיוג
ניתוב ליעדים שונים לפי שעות
נתב עם שלוחות
נתב את השיחה ליעד הנכון לפי תפריט בחירה “(למכירות הקישו 1 לשרות הקישו 2
התקנה חד פעמי ₪35
התקנה חד פעמי ₪35
קריינות נתב במתנה !! בשווי ₪600
קריינות נתב ראשי עסקי במתנה – התקנה במערכת שלנו בלבד
מסלול 300
89 לחודש
נתב וירטואלי
כולל 300 דקות זמן ניתוב
כל דקה מעבר לחבילה. 0.20 אגורות לדקה
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
מערכת מעקב מתקדמת
ממשק ניהול עצמי מלא אונליין
הקלטת שיחות נכנסות
שיחות מוקלטות יישמרו ל 3 חודשים, ניתן לשמור ולהוריד את ההקלטות
דוחות אונליין
פירוט שיחות, מעקב ועוד
מספר 073 וירטואלי מוקצה
מספר מוקצה למטרת פרסום ו/או הפניית שיחות ועקוב אחרי
התחייבות לחודשים בלבד
התחייבות לחודשים קלנדריים מלאים, לאחר מכן, השירות הוא על בסיס חודשי. התנתקות במתן הודעה חודש קלנדרי מלא מראש
ניתוב שיחות
ניתוב כל השיחות למספר נייח או נייד
אינדיקציה מי מתקשר אלי
השמעת הכרזה למקבל השיחה: "שיחה נכנסת ממספר וירטואלי" (חיווי קולי)
העלאת ג’ינגל עסקי
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
SMS שיווקי
אישור במסרון ישלח אליך באופן מיידי עם פרטי הפנייה בעלות – 0.30 אגורות + 20 ₪ חודשי [70 תווים] למסרון
שליחת SMS אי מענה
שליחת מסרון למתקשר על אי מענה או ניתק [ “לא הספקנו לענות, נשוב אליכם בהקדם” ]
אפשרות למעבר בין חבילות
ניתן לשדרג לחבילה גדולה יותר של דק’ זמן מזכירות, רק צריכים לעדכן אותנו לקראת סוף חודש
העלאת ג’ינגל סוף יום
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
העלאת קריינות נתב
קריינות נתב ב 500 ₪ במקום 600 ₪ – תשלום חד פעמי
טיפול במצבי חוסר מענה
טיפול במצבי חוסר מענה – לכל יעד בנפרד
קבוצת חיוג
קבוצת חיוג
ניתוב ליעדים שונים לפי שעות
נתב עם שלוחות
נתב את השיחה ליעד הנכון לפי תפריט בחירה “(למכירות הקישו 1 לשרות הקישו 2
התקנה חד פעמי ₪35
התקנה חד פעמי ₪35
קריינות נתב במתנה !! בשווי ₪600
קריינות נתב ראשי עסקי במתנה – התקנה במערכת שלנו בלבד
מבצע
534 לחודש
נתב וירטואלי
כולל 300 דקות זמן ניתוב
כל דקה מעבר לחבילה. 0.20 אגורות לדקה
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
הפעלה תוך 24 – 48 שעות
מערכת מעקב מתקדמת
ממשק ניהול עצמי מלא אונליין
הקלטת שיחות נכנסות
שיחות מוקלטות יישמרו ל 3 חודשים, ניתן לשמור ולהוריד את ההקלטות
דוחות אונליין
פירוט שיחות, מעקב ועוד
מספר 073 וירטואלי מוקצה
מספר מוקצה למטרת פרסום ו/או הפניית שיחות ועקוב אחרי
התחייבות ל-6 חודש, תשלום מראש
התחייבות ל-6 חודשים קלנדריים מלאים, תשלום מראש, לאחר מכן, השירות הוא על בסיס חודשי או חידוש 6 חודש מראש. התנתקות במתן הודעה חודש קלנדרי מלא מראש
ניתוב שיחות
ניתוב כל השיחות למספר נייח או נייד
אינדיקציה מי מתקשר אלי
השמעת הכרזה למקבל השיחה: "שיחה נכנסת ממספר וירטואלי" (חיווי קולי)
העלאת ג’ינגל עסקי
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
SMS שיווקי
אישור במסרון ישלח אליך באופן מיידי עם פרטי הפנייה בעלות – 0.30 אגורות + 20 ₪ חודשי [70 תווים] למסרון
שליחת SMS אי מענה
שליחת מסרון למתקשר על אי מענה או ניתק [ “לא הספקנו לענות, נשוב אליכם בהקדם” ]
אפשרות למעבר בין חבילות
ניתן לשדרג לחבילה גדולה יותר של דק’ זמן מזכירות, רק צריכים לעדכן אותנו לקראת סוף חודש
העלאת ג’ינגל סוף יום
ג’ינגל עסקי ב 220 ₪ במקום 370 ₪ – תשלום חד פעמי
העלאת קריינות נתב
קריינות נתב ב 500 ₪ במקום 600 ₪ – תשלום חד פעמי
טיפול במצבי חוסר מענה
טיפול במצבי חוסר מענה – לכל יעד בנפרד
קבוצת חיוג
קבוצת חיוג
ניתוב ליעדים שונים לפי שעות
נתב עם שלוחות
נתב את השיחה ליעד הנכון לפי תפריט בחירה “(למכירות הקישו 1 לשרות הקישו 2
התקנה חד פעמי ₪0
התקנה חד פעמי ₪0
קריינות נתב במתנה !! בשווי ₪600
קריינות נתב ראשי עסקי במתנה – התקנה במערכת שלנו בלבד

FirstCall - מה לקוחותינו אומרים בזמן אמת

אנו מעריכים לקבל את חוות הדעת של לקוחותינו ,אנו שמחים וגאים לספק לאלפי עסקים שירות אישי, מקצועי ואיכותי ובמחיר תחרותי בישראל

Google Rating
4.8
Based on 30 reviews
Facebook Rating

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
ווטסאפ
FirstCall - תמיכה לייב
מכירות |שירות לקוחותאורליWhatsApp
מכירות |שירות לקוחותנטליWhatsApp
מכירות |שירות לקוחותאביWhatsApp
× How can I help you?
Skip to content