Shop

GMT מענה אנושי אנגלית שפת אם 240 דקות
14/06/2020
24/7 מענה אנושי אנגלית שפת אם 60 דקות
14/06/2020
הכל

24/7 מענה אנושי אנגלית שפת אם 0 דקות

239.00 מע"מ

כל השיחות הנכנסות נענות על ידי מוקדנית בשפה אנגלית שפת אם בשם החברה שלך ובהתאם לתסריט השיחה המותאם שקבעתם

הערות

במסלול תסריט מותאם אישית, תסריט המענה נבנה בהתאם להנחיות שלכם ולפי צרכי בית העסק, 0 דקות זמן מזכירות

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
צאט אנושי לייב
FirstCall - תמיכה לייב
מכירות |שירות לקוחותאורליWhatsApp
מכירות |שירות לקוחותנטליWhatsApp
מכירות |שירות לקוחותאביWhatsApp