סל קניות (0)

עגלת הקניות שלך ריקה.
סגור
03 509 5509
פייסבוק
טוויטר
יו טיוב
גוגל +
לינקד אין
פינטרסט
 • תנאים וחוקים

תנאים וחוקים

 

תנאי שימוש

"Firstcall – ערך מוסף לעסק"

1.      הקדמה

ברוך הבא לאתר www.firstcall.co.il (להלן: ה"אתר") המסופק על ידי "Firstcall – ערך מוסף לעסק" (להלן: ה"בעלים", "אנחנו" או "Firstcall – ערך מוסף לעסק"). אנו עוסקים בטיפול בשרותי שיחות, שרותי פקס ושירותים המתייחסים אליהם.

אנא קרא את הכללים הרשומים מטה אשר מגדירים את דרכי השימוש באתר זה. שים לב ששימושך באתר מהווה את הסכמתך ללא סייג להיות מחוייב לתנאי השימוש (להלן: ה"תנאי השימוש").

תנאי השימוש מייצגים את כלל ההסכם בינך לבעלים ובאים במקום כל הסכם או מצג קודם בינכם אלא אם הוחלט במפורש אחרת.

הבעלים שומר את הזכות לעדכן או לשנות את תנאי השימוש בכל עת ללא התראה מוקדמת. לפיכך, אנא עבור על תנאי השימוש בכל פעם שאתה משתמש באתר זה.

אם אינך מסכים או מתחייב לפעול בהתאם לתנאי השימוש הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה.

 

2.      הגדרות

מבלי לגרוע מאף הגדרה בתנאי השימוש, המילים והמשפטים הבאים יקבלו את המשמעויות להלן:

2.1              "תוכן" משמעו כל שרות, מוצר, אפליקציית תוכנה, מלל, תמונה, סרטון, צליל או כל מידע אחר או ביטוי כלשהו, כולל פרסום ו/או מידע שיווקי המשתמע מכך.

2.2              "תאריך קבלה" משמעו התאריך בו אישרנו בכתב (מודפס או אלקטרוני) את קבלת הזמנתך.

2.3              "כתובת דואר עסקי" משמעו Firstcall – ערך מוסף לעסק, מגדל אלקטרה רחוב יגאל אלון 98, תל אביב ישראל;

2.4              "הסכם" משמעו הסכם זה המכיל את תנאי השימוש וכן התוכן של כל טופס הזמנה.

2.5              "שרות טיפול בשיחות" משמעו שרות מענה שיחות כפי שמוצע באתר מפעם לפעם שיכול לכלול ללא הגבלות ובכפוף לתנאי השימוש הרשומות בהסכם זה: (I) המספר המוקצה לך לשימוש העסקי שלך; (II) מענה לשיחות טלפוניות אליך וקבלת הודעות מהשיחות למספר; (III) העברת ההודעות אליך בין באימייל, בטלפון, בפקס, במסרון (SMS) ובין בדרך מוסכמת אחרת; (IV) ניתוב  שיחות הטלפון והפקס למספר שיוקצה לך או למספר אחר אשר יועד לך;

2.6              "השרותים" או "שירותי Firstcall – ערך מוסף לעסק" משמעם שרות טיפול בשיחות, ו/או שרותי פקס וכפי שיפורטו בהזמנתך.

2.7              "תשלומים" משמעם תשלומים ל Firstcall – ערך מוסף לעסק כפי שיפורטו באתר או בהודעה אליך מפעם לפעם; התשלומים לחבילות של שרותי שיחות ותוספות חיובים כפי שמוצגות בברור באתר.

2.8              "מספר" משמעו מספר טלפון ייחודי באיזור חיוג ישראל או מספרי טלפון אחרים המוצעים באתר מפעם לפעם.

2.9              "הזמנה" משמעה ההזמנה שלך ל "Firstcall – ערך מוסף לעסק"

2.10          "טופס הזמנה" – משמעו כל הזמנה שמולאה בשלמותה באתר  ונשלחה ל Firstcall – ערך מוסף לעסק.

2.11          בהסכם זה.

2.11.1                התייחסות ל"אלינו" ו "אנחנו" משמעה  Firstcall – ערך מוסף לעסק.

2.11.2                כותרות הסעיפים בהסכם אינן מהוות חלק ממנו או משפיעות על פרשנותו;

2.11.3                בהסכם זה, היחיד כולל את הרבים ולהפך והתייחסות למין מסויים כוללת אפוא את כלל המינים;

2.11.4                התייחסות לאדם כוללת כל בנאדם, חברה, קבוצה של אנשים או גוף עסקי;

2.11.5                התייחסות ל"כתוב" כוללת דואר אלקטרוני.

 

3.      תוכן

Firstcall – ערך מוסף לעסק מעוניינת  להציג את התוכן ברציפות וללא הפרעות. עם זאת, הנך מודע  ובשימוש באתר הנך גם מסכים, שהגישה לאתר או חלקו עלולה להיות חסומה מפעם לפעם לצורך תחזוקה ו/או עקב בעיות תקשורת וכיוב', אשר עלולות למנוע מבעדך ו/או  אחרים להוריד או להעלות תוכן ולראות תוכן, לרבות חומר פרסומי שלך או של אחרים.

 

4.      הזמנות ותקבול

4.1              כל הזמנה עבור שירותי Firstcall – ערך מוסף לעסק תהיה בכפוף להסכם נפרד הכולל:

(א)   טופס ההזמנה שלך; ו-

(ב)   תנאי שימוש אלה.

4.2              הזמנתך תהיה תקפה רק אם בוצעה באמצעות ההליך האינטרנטי שלנו (כרגע נגיש באתר) או דרך טלפון 03-509-5509

4.3              כל הזמנה כפופה לתנאי השימוש הללו.

4.4              אנו נאשר הזמנות על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

5.      רישום

5.1              כאשר אתה נרשם באתר אתה מתחייב בזאת שאתה מעל גיל שמונה עשרה.

5.2              אתה מתחייב שכל מידע שאתה מספק לנו לגביך ברישום או בכל זמן אחר הינו נכון, מדויק, עדכני ומלא ואתה מבטיח שמידע זה יהיה תמיד מדוייק ומעודכן.

 

6.      תנאי

הסכם זה יקבל תוקף בתאריך המוקדם מבין תאריך קבלת האישור  או תאריך בו תתחיל Firstcall – ערך מוסף לעסק לספק לך שרות ויהיה תקף עד להפסקתו על ידי כל אחד מהצדדים בהתאם להסכם זה.

 

7.      מתן השירותים

7.1              עם קבלת התמורה לידינו, אנו נספק לך שירות מענה ו/או שרותי פקס ו/או שרותי מספר כוכבית בהתאם להזמנתך ובכפוף לתנאים אלו.

7.2              אנחנו מספקים לכל לקוחותינו תסריט שיחה קבוע מראש. אם יידרש תסריט שיחות מורכב כזה או אחר, זה עלול להיות בתוספת תשלום.

7.3              אנחנו שומרים את הזכות שלא לשרת לקוחות מסויימים מסיבות ביטחון, מוניטין ותחרות.

7.4              אנו נוכל לספק לך תמליל שיחות אם נידרש בכפוף לתנאי השימוש בהזמנה שאושרה על ידי Firstcall   – ערך מוסף לעסק.

7.5              אנחנו שומרים על זכותנו להשתמש בספקי משנה למתן השרותים או חלקם ואלו יהיו מחוייבים לתנאי השימוש של הסכם זה.

 

8.      זמינות האתר

מטבעה של רשת האינטרנט והעובדה שגישתך לאינטרנט מצריכה אמצעים שמחוץ לשליטתנו, איננו אחראיים לבעיות טכניות שאתה עלול להיתקל בהן באתר. עם זאת, באם אתה נתקל בבעיות טכניות הקשורות לתפעול האתר, תוכל ליצור קשר עם שירות הלקוחות. אנחנו לא מבטיחים שנוכל לסייע לך לפתור כל בעייה טכנית שתתקל בה.

 

9.      חיובים ותשלומים

9.1              כל החיובים כפופים לשינויים מפעם לפעם. אנחנו נודיע לך מראש על כל שינוי בחיובים בעבור הזמנות שלך, אולם בכל מקרה אתה מסכים לבדוק את האתר באופן קבוע ולהיות מחויב לכל שינוי שהתבצע בחיובים העלול לקרות מפעם לפעם כפי שמצויין באתר או כפי שהודענו לך.

9.2              אתה מסכים לשלם פיקדון מראש (ה"פיקדון"). הפיקדון  יהא בשווי תשלום של חודש כפי שייקבע בהזמנה.

9.3              אנו רשאים לפי לשיקול דעתנו לנכות כל או חלק מהפיקדון כנגד חיובים עבור תשלומים באיחור ובמקרה כזה  ומבלי לפגוע בזכויותינו לאפשרויות השבה אחרות העומדות לרשותנו נחייב אותך עבור פיקדון חלופי וננכה את הסכום מאמצעי האשראי או אחר שסופק על ידך בהתאם להסכם זה.

9.4              הפיקדון אינו ניתן להשבה או ולא ניתן לקבל תשלום במקומו במקרה של סיום הסכם זה בהתאם לסעיף 21.1 אולם ניתן לקבל תשלום בתוך 30 יום מהגשת בקשה בכתב ממך להפסקת ההסכם. כל תשלומים אחרים שנקבעו לתשלום מראש אינם ניתנים להחזר או תשלום חוזר.

           9.4.1 במקרה של בקשה לביטול שירות מיידית לאחר קבלת ההסכם החתום, הביטול כרוך בחיוב של 100 ש"ח.

9.5              אנו נבחן את סכום הפיקדון  מפעם לפעם במהלך תנאי ההסכם. אנו שומרים את הזכות להגדיל את סכום הפיקדון מעת לעת עם התראה מראש של לפחות 14 יום בכתב. הסכום לא יעלה מעל ל 125% מהתשלום הגבוה ביותר ששולם לנו על ידך מכל חודש שקדם להתראה. במקרה בו העלנו את סכום הפיקדון לפי סעיף זה אתה מסכים שבסיום ימי ההתראה שסיפקנו נוכל לחייב אותך על סכום ההפרש דרך חשבונך או כרטיס אשראי כפי שסיפקת לנו בהתאם להסכם זה.

9.6              מבלי לפגוע בזכויותנו לעיל במקרה והשימוש שלך בשרותים של Firstcall – ערך מוסף לעסק במהלך כל חודש הוא כזה שהחיובים עולים על התשלומים אנו שומרים את הזכות לבצע את הבא:

9.6.1                    להגדיל את סכום הפיקדון לאלתר בכפוף להגבלה של לא יותר מ-100% העלאה מסכום הפיקדון הקיים ו- 200% מחיובים שנצברו על ידך בחודשים שקדמו ובהתאם גם לתאריך בו בוצעה העלאה לגביה קבלת התראה באימייל, לנכות את ההפרש מהחשבון או כרטיס האשראי שסיפקת בהתאם להסכם זה. על הפרש זה תחויב מוקדם ככל שניתן לעשות כן.9.6.2 עם משלוח התראה אליך בדואר אלקטרוני זכותנו  להשעות לאלתר את השרותים של Firstcall – ערך מוסף לעסק.

9.7              אלא אם לא מתאפשר או שסוכם איתך אחרת בכתב נפיק חשבוניות בהתאם לכל המחירים הקבועים חודשית מראש ולכל חיובים חודשיים בפיגור. כל החשבוניות, אלא אם כן צויין מפורשות אחרת על גבי החשבונית, הינם לתשלום מיידי. אתה תחוייב באופן יחסי עד לסוף החודש מיום תאריך הקבלה באותו החודש. לאחר מכן תחויב בכל עשרים וחמש לחודש. כל הסכומים לתשלום תחת הסכם זה לא כוללים מע"מ ו/או מיסים אחרים עפ"י חוק אשר ייווספו לחשבוניות לתשלום בהתאם לתעריפים העדכניים באותם התאריכים.

9.8              כל החשבוניות יישלחו אליך דרך דואר אלקטרוני תקפה בלבד ולא דרך דואר ישראל או כל דרך אחרת.

9.9              אתה מסכים ומייפה בזאת את כוחנו לבצע חיובים אוטומטים מחשבונך או מכרטיס האשראי בהתאם לתאריכי החיוב המופיעים על גבי החשבוניות על ידי השלמת טופס רלוונטי בתצורה שנדרוש או על ידי אישור טלפוני (כפי שנדרוש לפי שיקול דעתנו). באם לא תספק אישור שכזה לא נספק לך כל שרות מלבד מה שהוסכם מראש בכתב, לרבות לגבי אופן התשלום. תשלום בהעברה בנקאית כרוך בתוספת של 25 ש"ח להעברה לכיסוי הוצאות אדמיניסטרטיביות

9.10          במקרה ואנו לא יכולים לקבל תשלום מחשבון הבנק ו/או כרטיס אשראי מכל סיבה מלבד פקיעת תוקף הכרטיס תחויב ב- 25.00 ש"ח לכיסוי הוצאות אדמיניסטרטיביות. סכום זה ייווסף אוטומטית לחיוב של אותו החודש.

9.11                      עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, כל החיובים עבור השירותים של Firstcall – ערך מוסף לעסק הקודמים ליום הפסקת ההסכם יהיו תקפים וינוכו מחשבון הבנק ו/או כרטיס האשראי (לפי העניין) בהתאם לחיובים שנשלחו. במקרה ושילמת אי אילו תשלומים מראש עבור שירותי Firstcall – ערך מוסף לעסק, תשלומים אלו ישמשו לקיזוז כנגד חיובים נוספים שצברת מתוקף הסכם זה. במקרה וסכום התשלומים ששילמת מראש עולה על החיובים שלך עבור השירותים שניתנו לך עד  לתאריך סיום ההתקשרות עם Firstcall – ערך מוסף לעסק יוחזר לךסכום ההפרש בתוך זמן סביר מיום סיום ההתקשרות. עם זאת במקרה ולא נוכל לקבל תשלום עבור חיוב כלשהו שלא שולם בתוך 14 יום אנו שומרים את הזכות לקזז סכום חיוב שכזה מהפיקדון ולהחזיר לך את ההפרש.

9.12          אם מסיבה כלשהי אתה לא עומד בתשלומים במלואם במועד אנו שומרים את הזכות להודיע לך בכתב (כולל באימייל) על הקפאת השירותים של Firstcall – ערך מוסף לעסק עד לקבלת התשלום במלואו; אם במקרה ומתן השרות של Firstcall – ערך מוסף לעסק הושהה והסכמנו להפעיל ולספק מחדש את החשבון שלך, בנוסף לתשלום החובות אנו שומרים את הזכות לדרוש תשלום עבור:

9.12.1                דמי רישום נוספים בסכום כפי שמפורסם באתר החברה באותו הזמן

9.12.2                העלאת סכום הפיקדון

9.13          כל התשלומים שנעשים דרך האתר נעשים דרך שרת מאובטח

9.14          באם לא שילמת חיוב כלשהו והחשבון שלך הושהה ו/או הוקפא  תחויב על דמי רישום מלאים בעבור הפעלה מחדש של החשבון עבור כל שרות

9.15          כל שינוי בתסריט שירות מענה אנושי מלבד שינוי כתובת דוא"ל ומספר SMS, כרוך בתשלום של 10 ש"ח

9.16          כל שינוי בתסריט/הגדרות בניהול יומן מלבד שינוי כתובת דוא"ל ומספר SMS, כרוך בתשלום של 10 ש"ח 

9.17          לקוחות יכולים לשדרג או לשנמך את חבילת השרות בשימושם בכל עת בהתראה של חודש מראש וכפוף לתשלום דמי טיפול של 50 ש"ח

9.18          הוספת/שינוי ג'ינגל בהמתנה כרוך בתשלום של 15 ש"ח 

 

10.  שינויי בפרטיך

10.1  בכפוף לתשלום עבור חיובים נוספים שאנו מוצאים לנכון,  יש באפשרותך לשנות את הודעת המענה ו/או את המספר לחיבור שלוחה ו/או מספר הטלפון הרשום לשירות המענה הטלפוני וזאת לאחר מתן התראה של לפחות 30 יום בכתב לכל שינוי שכזה.

 

11.  הגבלות ואיסורים בשירותים של Firstcall – ערך מוסף לעסק

11.1          במקרה שמכל סיבה שהיא (כולל ולא רק כתוצאה מפעילות שיווקית או קמפיין קידום) אתה חווה עלייה משמעותית בכמות השיחות שמצריכות טיפול על ידי שרות המענה לשיחות, עליך להודיע לנו בכתב מרגע שאתה מכיר בנסיבות שעשויות ליצור עלייה בכמות שכזו. כשהעלייה המצופה או בפועל עולה על 20% בכל אחד מחודשי השנה מעל לממוצע שבחודש הקודם אנו שומרים את הזכות להודיעך בכתב להגדיל את התשלום לשרות השיחות באופן יחסי לעלייה ו/או לחייב אותך מראש בחשבון על חיובים עתידיים שעשויים להתרחש.

11.2          כל המחירים כולל חיובים נוספים כנדרש יופיעו בברור בכל עמוד של השרות הניתן.

 

 

12.  זכויות קניין

12.1          אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת, כל תוכן הינו בכפוף לזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, עיצוב מסחרי ו/או כל קניין רוחני בבעלות, בשליטה או ברשיון שלנו או מטעם צד שלישי שהסמיכו אלינו את החומרים שלהם והם מוגנים על פי אמנות בינלאומיות והחוק הישראלי (לרבות זכויות יוצרים על אוסף, ארגון ו/או סידור).

12.2          Firstcall – ערך מוסף לעסק,  ספקיה ונותני השירות שלה שומרים באופן מפורש כל זכויות קניין רוחני בכל מלל, תוכנות, מוצרים, תהליכים, טכנולוגיה, תוכן וחומרים אחרים שמופיעים באתר. גישה לאתר אינה מעניקה ולא תחשב כמעניקה לאף אדם כל רשיון בזכויות קניין רוחני כלשהן.

12.3          שמות Firstcall – ערך מוסף לעסק, סמלילים, אייקונים, עיצובים, סימנים וסיסמאות הינם קניינם של הבעלים.  סימן המסחר הינו קניין רוחני הרשום ברשות הפטנטים, משרד המשפטים.  כל יתר הסימנים הינם קניין של בעליהם בהתאמה.

12.4          גלישה לאתר אינה מתירה לאף אדם להשתמש בכל סימן מסחרי ו/או כל סימן אחר בדרך כלשהי.

12.5          יודגש כי סימנים מסחריים של Firstcall – ערך מוסף לעסק אינם מורשים לשימוש לגבי אף מוצר או שרות שהוא שאינו של Firstcall – ערך מוסף לעסק בדרך שעלולה ליצור בלבול בקרב לקוחות ו/או בכל דרך שמפחיתה מערך החברה / הבעלים ו/או מערך השם של Firstcall – ערך מוסף לעסק.

12.6          אינך רשאי להפיק, לפרסם, להעביר, להפיץ, להציג, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, למכור או להשתתף במכירות, או לנצל בכל צורה שהיא בשלמות או חלקית כל תכולה של האתר או חומר הקשור אליו. כל חומר בשימוש באתר הינו רכוש של  Firstcall – ערך מוסף לעסק ו/או של ספקיה ומוגן על ידי אמנות בינלאומיות של זכויות יוצרים. ייצור, שינוי, הפצה, העברה, פרסום, תצוגה, העתקה ו/או הצגה של התוכן של אתר זה הינו אסור לחלוטין.

 

13.  גישה

13.1          Firstcall – ערך מוסף לעסק שומרת את הזכות לבקש ממך כתנאי לשימוש באתר ו/או בשירות  קליטת מידע אישי כחלק מהדרך להקניית שם משתמש ו/או סיסמה כגון פרטי כרטיס אשראי ו/או כל מידע אחר .

13.2          כל מידע שאתה מציג חייב להיות אמיתי ומדוייק. אספקה או הצגת כל מידע כוזב או לא מדויק מהווה הפרה של תנאי שימוש אלו.

13.3          באישורך לתנאים הרשומים בשימוש באתר זה אתה מאשר שגילך הינו 18 ומעלה. באם הנך מתחת לגיל 18 אבל לפחות בן 12 תוכל להשתמש באתר זה תחת השגחה של הורה ו/או אפוטרופוס המסכים לקבל עליו את תנאי השימוש. אם הנך הורה או אפוטרופוס המסכים לקבל את תנאי שימוש הללו עבור ילד בגילאים בין 12 ל 18 היה מודע שאתה אחראי לכל שימוש שלו או שלה באתר לרבות כל החיובים הכספיים ואחריות משפטית למעשיהם.

13.4          ילדים מתחת לגיל 12 אינם רשאים להשתמש באתר זה מלבד עיון בו והוריהם אינם מורשים לקבל על עצמם את תנאי השימוש הללו בשמם.

 

14.  רשיון

Firstcall – ערך מוסף לעסק מעניקה לך אישור מוגבל לגישה וצפייה אישית באתר אבל לא להוריד או לשנות את האתר או חלק ממנו או תוכן מלבד אם נתקבל אישור מפורש בכתב מאת Firstcall – ערך מוסף לעסק. מבלי לפגוע באמור מודגש בזאת שהרשיון אינו מעניק היתר מכירה או שימוש מסחרי- באתר או בתוכנו; בכל אוסף ושימוש בכל מוצר, רשומות, תיאורים או מחירים; כל שימוש באתר כנגזרת או בתכולתו ; כל שימוש באספני מידע, רובוטים או כל אספני מידע משוכפל, מועתק, נמכר, נמכר מחדש או מידע אחר, ניצול לשימוש מסחרי מבלי הסכמה מפורשת בכתב מFirstcall – ערך מוסף לעסק. אינך רשאי למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור בכדי לשמור חלק מהאתר (כולל תמונות, מלל, עיצוב מבנה עמוד או אחר) של Firstcall – ערך מוסף לעסק ללא הסכמתה בכתב. אינך רשאי להשתמש במטא טאגס או כל טקסט נסתר אחר המשתמש בשם Firstcall – ערך מוסף לעסק בסימנים המסחריים מבלי הסכמה בכתב של Firstcall – ערך מוסף לעסק. כל שימוש ללא אישור מבטל את אישור השימוש או הרשיון שניתן על ידי Firstcall – ערך מוסף לעסק. אתה זכאי ליצור קישור לעמוד הבית של האתר של Firstcall – ערך מוסף לעסק כל עוד הקישור מציג אותו כקישור לFirstcall – ערך מוסף לעסק וזאת ללא הצגת מוצריה או שרותיה בצורה שקרית, מטעה, מזלזלת או באופן פוגע. אינך רשאי להשתמש באף קניין של Firstcall – ערך מוסף לעסק לרבות סימנים מסחריים או סמלים כחלק מהקישור ללא הסכמתה בכתב.

 

15.  תקשורת אלקטרונית

15.1          כאשר אתה מבקר באתר או שולח דואר אלקטרוני ל Firstcall – ערך מוסף לעסק אתה נותן את הסכמתך לקבל תקשורת אלקטרונית מ Firstcall – ערך מוסף לעסק באמצעות דואר אלקטרוני ו/ או בפרסום הודעות באתר.

15.2          לא תהה לך שום זכות, כותרת או עניין בתוכן או חומר אחר המועברים אליך כתוצאה מההתקשרות הזו.

 

16.  מדיניות פרטיות

ב Firstcall – ערך מוסף לעסק אנו מחויבים לעשיית עסקים אינטרנטיים תוך שמירה על סטנדרטים של אתיקה הגבוהים ביותר וכן מחויבים לספק שירות טוב ללקוחותינו. בFirstcall  –ערך מוסף לעסק אנחנו שומרים על המדיניות הבאה בהקשר לשמירת הפרטיות.

16.1          שימוש בעוגיות (COOKIES)

16.1.1                בכדי לספק שרות טוב יותר, אנו משתמשים ב"עוגיות". עוגיה הינה פיסת מידע קטנה הנשלחת לדפדפן שלךמהשרת ומאוכסנת בדיסק הקשיח במחשב שלך. השימוש בעוגיות הינן למטרות אדמיניסטרטיביות בכדי לזהות באילו איזורים באתר צפית כך שבפעם הבאה שתבקר אותנו דפים אלו יהיו נגישים מיידית, אנו משתמשים כמו כן במידע זה בשביל להתאים אליך את התוכן שאתה רואה באתר.

16.1.2                רוב העוגיות נשמרות לאורך הביקור באתר והן אינן כוללות מידע המאפשר קשר אליך על ידי טלפון ו/או דוא"ל ו/או דואר ישראל.

הדפדפן שלך יכול להיות מוגדר כך שיתריע כאשר נשלחות עוגיות ו/או לחסום את שליחתן, אך פעולה זו יכולה להפריע לשימוש בחלק מהשירותים שלנו.

16.2          מדיניות אבטחה ושם משתמש / סיסמה

16.2.1                המידע המאוחסן באתר זה מוגן על ידי שם משתמש וסיסמה וטכנולוגיית הצפנה גבוהה ונשמר בנפרד לחלוטין בכדי להגן על המידע האישי שלך כנגד גישה לא מורשית וחשיפה. מכאן אפוא שאת שם המשתמש והסיסמה שלך אין לחלוק עם אף אחד. אם איבדת או חלקת את שם המשתמש והסיסמה שלך עם אחרים, רצוי שתיצור עמנו קשר בכדי שנפיק עבורך שם משתמש וסיסמה חדשים.

16.2.2                אנו עשויים לחשוף מידע אישי שלך כמענה לדרישה מגורם חוקי ו/או כתגובה לאכיפת המדיניות שלנו ו/או בכדי למנוע פגיעה פיסית ברורה ו/או הפסד כלכלי ו/או בכדי לדווח על חשד לפעילות בלתי חוקית / פלילית.

16.3          רשימות קידום ומכתבי חדשות מערכת

16.3.1                Firstcall – ערך מוסף לעסק ובעלי בריתה המורשים אינם מוכרים, משכירים או חולקים רשימות קידום.

16.3.2                Firstcall – ערך מוסף לעסק שולחים אליך הודעות אלקטרוניות ומכתבי מערכת באם הבעת רצון לקבל מידע שכזה בעת הרשמתך לשירות זה. בנוסף לכך להגנת פרטיותך כל ההודעות / מכתבים נשלחים אליך דרך סביבה מאובטחת.

16.3.3                אתה רשאי להסיר את עצמך מרשימת הקידום בכל עת שהיא באמצעות שליחת אימייל המציין שאתה מעוניין שנסיר אותך מהרשימה. 

16.4          אישורך לקבלת מדיניות אבטחה זו

זו מדיניות האבטחה של Firstcall – ערך מוסף לעסק לה אתה מסכים בכל פעם שאתה משתמש באתר. Firstcall – ערך מוסף לעסק רשאים לתקן את המדיניות מפעם לפעם. כל תיקון מקבל תוקף אוטומטי תוך 30 יום מתאריך פרסום התיקון שמופיע באתר.

16.5          שאלות לגבי מדיניות אבטחה זו

אם יש לך שאלה בנושא פרטיות באתר זה אנא שלח אימייל אלינו בהתאם לפרטים של Firstcall – ערך מוסף לעסק המופיעים באתר.

 

17.  כתבי ויתור על אחריות

אתר זה וכל המידע, תכולה, חומרים, מוצרים ושרותים המסופקים הכלולים או נגישים אליך דרך האתר על ידי Firstcall – ערך מוסף לעסק הם בתצורה הקיימת או המתאפשרת אלא אם כן מצוין אחרת בכתב.

Firstcall – ערך מוסף לעסק אינו אחראי בכל צורה מפורשת או משתמעת לפעילות הנעשית באתר או למידע, תוכן, חומרים, מוצרים או שירותים הכלולים או נגישים אליך דרך האתר אלא אם כן רשום מפורשות אחרת בכתב. אתה מסכים מפורשות ששימושך באתר הוא על אחריותך בלבד.

Firstcall – ערך מוסף לעסק מסירים כל אחריות מפורשת או משתמעת לפעילות מסחרית ו/או שירות למטרות כלשהן שלך. Firstcall – ערך מוסף לעסק לא ערבה שהאתר שלה, מידע, תוכן, חומרים, מוצרים (כולל תוכנה) שרותים או כל דבר המתאפשר דרך האתר, השרתים או אימיילים הנשלחים מFirstcall – ערך מוסף לעסק נקיים מווירוסים או כל מרכיב מזיק אחר. Firstcall – ערך מוסף לעסק לא תהיה אחראית לנזק כל שהוא הנובע משימוש באתר או ממידע, תוכן, חומרים, מוצרים (כולל תוכנה) או שרותים כלולים או המתאפשרים דרך האתר כולל אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, מקרי, נסיבתי או תוצאתי אלא אם כן מצויין מפורשות אחרת בכתב.

 

18.   הגבלות על האחריות

18.1          אתה מכיר ומסכים שאנו רשאים להשתמש בגורם שלישי בכדי להעביר חלק או כל השירותים של Firstcall – ערך מוסף לעסק. אנו נעשה כל מאמץ לשמר את זמינות השירותים של  Firstcall – ערך מוסף לעסק כפי שהם יכולים להיות מסופקים או תלויים בגורם שלישי, אם זאת אתה מכיר ומסכים שאיננו יכולים להבטיח את רציפות השרות ושאין לנו אחריות כלפיך בהקשר לשירותים של   Firstcall – ערך מוסף לעסק המסופקים על ידי צד שלישי, לרבות, אך לא רק, לגבי הפרעות או עיכובים הנגרמים משירותים אלו.

18.2          בשום מקרה אנו לא נהיה אחראים כלפיך לכל הפסד או נזק ישיר או עקיף, מיוחד או תוצאתי שנוצר או נובע מביצוע או הפרה של הסכם זה.

18.3          אחריותנו שנובעת מהסכם זה או בהקשר להסכם זה, לא תהיה בשום נסיבות מעל לסך סכום התקבולים שקבלנו תחת הסכם זה בשלשת החודשים שקדמו לתאריך בו נוצרה האחריות או שהצטברה מהתקופה של תחילת ההסכם במקרה בו התקופה קצרה משלשה חודשים.

18.4          צד הרוצה לפעול כנגד צד אחר בהסכם זה על הפרת כל תנאי מההסכם חייב לבצע זאת עד תום שנה מהמוקדם מהבאים:

(I) תאריך סיום הסכם זה.

(II) תאריך בו התגלתה הפרת ההסכם.

18.5          שום דבר בהסכם זה לא יפורש כהגבלת האחריות של כל צד להונאה או מוות או לניזקי גוף שנגרמו ברשלנותו או הרשלנות של עובדיו, סוכניו או קבלני המשנה.

18.6          בשום נסיבות שהן לרבות בגין עוולה, הסכם, אחריות קפידה או סוג אחריות אחר, תהיה Firstcall – ערך מוסף לעסק או מי משותפיה, עובדיה, דירקטורים, מנהלים, סוכנים, ספקים או מפיצים אחראים כלפיך או כלפי כל אדם אחר לכל מקרה של נזק עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי הפסד או נזק מכל סוג הנובעים בהקשר או הנובעים משימוש או חוסר שימוש באתר, לרבות אך לא רק, נזקים על אובדן רווחים, אובדן מוניטין, איבוד מידע, עצירת עבודה, דיוק בתוצאות, כשל מחשבים או תקלה גם אם לנציג מורשה של Firstcall – ערך מוסף לעסק נאמר מראש או היה אמור לדעת על אפשרות לנזק שכזה.

 

19.  שיפוי

אתה מסכים להגן, לפצות ולשפות את Firstcall – ערך מוסף לעסק מפני כל הטענות, נזקים, עלויות והוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי הדין, הנובעים ו/או הקשורים לשימוש באתר האינטרנט ו/או כל הפרה שלך של התנאים והגבלות.

 

20.  מערכת יחסים

מערכת היחסים שלנו היא של קבלנים עצמאיים ושום דבר בהסכם זה לא מגדיר אף אחד מאיתנו כשותף, סוכן או נציג של האחר.

 

21.  סיום הסכם

21.1          סיום הסכם זה, מבלי לפגוע בזכויות הצבורות של הצדדים יהיה במועד הסיום.

21.2          אנחנו יכולים לסיים באופן מיידי את ההסכם בכל עת על ידי הודעה בכתב אליך בתנאים להלן:

21.2.1                במקרה של חשד כי אתה או מי מטעמך, עושה שימוש בשירותי Firstcall – ערך מוסף לעסק שעלול להפר את אחריותך שנקבעה בהסכם זה; או-

21.2.2                אתה מפר בהפרה מהותית אילו מהחובות שלך במסגרת הסכם זה שלא תוקנה (באם ההפרה ניתנת לתיקון) בתוך 14 ימים מיום ההודעה בכתב המחייבת אותך לעשות זאת, או-

21.2.3                אתה או מי מטעמך- עומד לא לפרוע את חובותיך הכספיים במועדם או משהה את תשלומם, או מאיים לעשות כן; אם נאמן, מנהל או כונס נכסים נוקט בצעדים כדי להשתלט על כל או חלק מנכסיך; אם אתה או מי מטעמך עומד להיות במצב של חדלות פירעון או כונס נכסים או מציע לזמן אסיפה של נושיך או כל פעולה הננקטת בנוגע לחדלות הפירעון שלך; או כל צעד דומה הננקט בגין פשיטת רגל או חדלות פירעון שלך.

21.2.4               במקרה שללקוח יש מספר רב של תלונות על השירות או שמצהיר שאינו מרוצה מהשירות.

 

21.3          כל צד רשאי לסיים הסכם זה בהודעה מוקדמת בכתב לצד השני לא פחות מ 30 ימים, לגבי חשבונות חודשיים. חשבונות שנתיים מבצעים מיוחדים כפופים לתקופה של 12 חודשים רצופים של שירות.

 

22.  תוקף סיום ההסכם

22.1          בסיום הסכם זה מכל סיבה:

22.1.1    אנו נפסיק לספק לך את שירותי Firstcall – ערך מוסף לעסק ו:

22.1.2    אתה תפסיק כל שימוש במספר שהוקצה לך על פי הסכם זה ויהיה עליך, לפי שיקול דעתנו המחלטת והבלעדית, להשמיד את כל המכתבים, כרטיסי ביקור, חומרי קידום המכירות וחומרים אחרים שברשותך הנושאים מספר זה, להסיר את כל ההפניות למספר, לרבות, אך לא רק, מהדואר האלקטרוני שלך ולהפסיק את כל פעילויות קידום המכירות ופעילות השיווק העושים שימוש בשירותינו/מספרינו;

22.1.3    אתה תודיע מיידית ​לכל אנשי הקשר שלך ולכל רשות רלבנטית וכל אדם אחר על השינוי במספרך;

22.2          סיום הסכם זה מכל סיבה אינו פוגע בכל עילת תביעה שעמדה לכל צד לפני מועד הפקיעה או הסיום.

22.3          ביטול ההתקשרות כרוך בחיוב אדמיניסטרטיבי של 30 ש"ח.

 

 

23.  אי תקפות ואכיפה

 אי תקפות או אי אכיפות של כל סעיף או חלק מסעיף בהסכם זה לא תשפיע על התקפות או האכיפה של יתר הסעיפים או החלקים הנותרים של הסכם זה. כל סעיף או חלק מסעיף אשר בית משפט מוסמך בעיר תל אביב קבע כי אינו תקף או בלתי אכיף, ייחשב כמחוק מהסכם זה מבלי לפגוע בתוקפו של ההסכם ויתר הוראותיו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, על מחיקה כאמור הצדדים יכולים להסכים בכתב כי תושלם באופן אחר.

 

24.  כללי

הכותרות בתנאי שימוש אלו הן למטרות סדר וארגון בלבד ובשום אופן לא מגדירות או מצמצמות את היקפה של כל הוראה בהסכם זה.

אי אכיפת תנאי שימוש אלו ע"י Firstcall – ערך מוסף לעסק עקב הפרתם על ידך או אחרים אינו מהווה ויתור ולא תגביל את Firstcall – ערך מוסף לעסק ביחס להפרה כזו או כל הפרה לאחר מכן.

 

25.  החוק החל

על ידי ביקור באתר שלנו הנך מסכים כי חוקי מדינת ישראל חלים על תנאי השימוש ועל כל מחלוקת מכל סוג שעלולה להתעורר בינך ובין Firstcall – ערך מוסף לעסק.

 

26.  פרטי התקשרות

בכל שאלה הנוגעת לתנאי שימוש אלה, אתה יכול לפנות אלינו על פי כתובתנו עסקית כהגדרתה לעיל, או על ידי פרטי הקשר להלן:

אימייל: info@firstcall.co.il, עבור המחלקה המשפטית.

פקס: 972-3-509-5510+

טל:  972-3-509-5509+

הטבות בלעדיות ללקוחותינו
 • sochnut
 • דרופבוקס
 • ESET
 • יאיר
 • OFFICE SHOP
 • GABAY
 • LIVEDNS
 • YESPLEASE
 • GOOGLE
כפי שפורסם
 • ISRAEL-HAYOM
 • WALLA!
 • YNET
 • YOUTUBE
פינטרסט
לינקד אין
גוגל +
יו טיוב
טוויטר
פייסבוק
© כל הזכויות שמורות ל FirstCall - ערך מוסף לעסק 2015

עבור לתוכן העמוד